Nyhedsbrev
Medicinaffald

Medicinaffald

 

Af hensyn til miljøet må medicin ikke smides i skraldespanden. På apoteket modtager vi ubrugt medicin. Vi sørger for at medicinen bliver sorteret og sendt til destruktion på Kommune Kemi. Medicinen skal helst afleveres i original-emballagen, således at den bliver sorteret korrekt.

 

Brugte sprøjter og kanyler kan i Haderslev Kommune afleveres på Genbrugspladsen. Vi tager også imod sprøjter og kanyler i korrekte kanylebokse.

Som noget nyt kan alle penne  afleveres til genanvendelse. Det drejer sig om et projekt kaldet Returpen. Se mere om hvordan du afleverer dine brugte insulin-penne her.

 

Vi modtager brugte batterier, der er købt på apoteket. Andre batterier kan afleveres til forhandlerne af disse eller på Genbrugspladsen.

 

Tom emballage uden medicin (plastikbeholdere, glasbeholdere osv.) kan bortskaffes på vanlig vis. Yderligere info kan findes her

 

Virker gammel medicin? Læs mere klik her

Dine oplysninger